En Ru

Stara dobra strategija

4

Če naj verjamemo Wikipediji, se je strateški menedžment kot disciplina pojavil v obdobju 1950 – 60. Od takrat je bilo na to temo napisanih še veliko izjemnih knjig. Znana imena kot Peter Drucker, Isaac Adizes, Henry Mintzberg, Igor Ansoff so postali vodilni teoretiki strateškega menedžmenta, ki so proučili in poenotili tako pozitivne kot negativne izkušnje na tisoče podjetij. Milijoni menedžerjev po vsem svetu uporabljajo njihove ideje v svoji vsakodnevni praksi.

V zadnjem času so prestižne revije, med njimi Harvard Business Review, začele objavljati kritike tradicionalnega strateškega pristopa. Avtorji člankov dokazujejo, da tradicionalni strateški pristop onemogoča fleksibilnost, ker se ni sposoben hitro odzivati na spremembe v zunanjem okolju. Menedžerji razvijejo triletno strategijo, ki ji nato slepo sledijo, čeprav se razmere na trgu spremenijo. Sodobni svet se nenehno in hitro spreminja, zato dolgoročna strategija ne more biti več učinkovito orodje poslovanja podjetij.

Da je tempo sprememb znatno narasel, je nedvomno. Prvi iPhone je bil izdelan 2007, vendar imamo ljudje občutek, da so bili pametni telefoni vedno z nami. Pred dvajsetimi leti nismo mogli niti sanjati o tako široki dostopnosti spletne povezave, ki je dovolj hitra, da lahko gledamo video posnetke na spletu. Sodobni pametni telefoni imajo hitrejši in močnejši procesor kot so ga imeli še pred desetletjem strežniki. Nekateri strokovnjaki menijo,  da bo že v bližnji prihodnosti tehnologija 3D tiskanja povzročila industrijsko revolucijo, zaprla množično proizvodnjo. Drugi govorijo o »uberizaciji« gospodarstva, o novih pristopih in poslovnih modelih, ki bodo popolnoma spremenili način življenja človeka v prihodnjih letih. Na voljo so že ukrivljeni ali celo fleksibilni ekrani prenosnih telefonov in očala za obogateno resničnost. S tehnološkega stališča živimo v zelo drugačnem svetu od tistega, v katerem so živeli naši starši. In vemo, da bodo naši otroci živeli v svetu, zelo drugačnem od našega.

Ali to pomeni, da ne potrebujemo več dobrega, starega strateškega menedžmenta? Jaz nisem tega mnenja.

Prvič, v našem življenju ni pomemben le pametni telefon ali obogatena resničnost. Jesti moramo trikrat na dan, kupiti moramo obleko … Čeprav kupujemo veliko stvari na spletu, mora, recimo,  obleko še vedno nekdo sešiti in nekdo drug pripeljati do naših vrat (ali v trgovino, če še vedno raje nakupujete po starem). Toda ideja »uberizacije« še ni dokazala svoje učinkovitosti. Lahko se zgodi, da jo bomo prav tako hitro pozabili, kot smo pozabili idejo Web 2.0.

Čeprav se spremembe dogajajo tako hitro, nas to ne odvezuje od sprejemanja dolgoročnih odločitev. Elon Musk je ustanovil SpaseX leta 2002 in nato Tesla Motors leta 2003. V oba projekta je investiral na milijone dolarjev – tega ne bi nikoli storil, če ne bi načrtoval dolgoročno. Na primer, v načrtu imate velika vlaganja v opremo, da bi dvignili produktivnost in kakovosti izdelkov. Kako boste o tem odločali brez vsaj triletnega poslovnega načrt? Celo v sodobnem času vzame proizvodnja novega modela avtomobila, od idejnega načrta do predstavitve na trgu, nekaj let. Kako bi tovarne avtomobilov lahko delale brez dolgoročnega strateškega načrta?

Večina pomembnih poslovnih odločitev ima dolgoročne posledice. Odločili ste se, da boste prenesli proizvodnjo v Azijo ali prav nasprotno, da jo boste vrnili nazaj domov. Odločili ste se vlagati v usposabljanje zaposlenih. Želite preoblikovati svoj osnovni izdelek. Začeti hočete s spletno prodajo. Rezultatov svoje odločitve ne boste videli prej kot čez nekaj let, kar pomeni, da jih ne morete sprejeti brez dolgoročnega načrtovanja. Z drugimi besedami povedano – brez poslovne strategije.

Poslovna strategija je edini dokument, ki med seboj povezuje vse enote podjetja in združuje poslovne načrte vseh direktorjev »pod skupno streho«. Predstavljajte si, da imate perspektivno inovativno idejo za izdelavo novega izdelka. Zavedate se, da bo minilo kar nekaj časa za postavitev njegove proizvodnje, saj bo potrebno obnoviti proizvodno linijo, zgraditi novo skladišče, kupiti novo programsko opremo itn.

Kako pristopiti k uresničitvi nove ideje, da bi vam na koncu vse uspelo?

Vaši strokovnjaki za marketing bodo morali natančno preučiti pričakovanja potrošnikov in natančno opisati njihove zahteve glede lastnosti novega izdelka.

Vodja proizvodnje bo moral natančno načrtovati in optimalno posodobiti strojno opremo za proizvodnjo novega izdelka.

Finančni direktor bo moral natančno izračunati pričakovane finančne rezultate in obseg potrebnih vlaganj. Po potrebi se bo moral pogajati z bankami.

Direktor logistike bo moral skrbno pripraviti skladišče in prometno infrastrukturo za nove proizvode.

Direktor računalniške podpore bo moral zagotoviti v vseh oddelkih potrebno tehniko in programsko opremo.

Kadrovski direktor bo moral najeti primerno novo delovno silo in usposobiti obstoječo.

Vse naštete naloge morajo biti izvedene ne le natančno, temveč tudi usklajeno. Za to je potreben enoten načrt, z drugimi besedami povedano – strategija.

Strategija je edini dokument v podjetju, ki se dotika vseh življenjsko pomembnih dejavnosti v naslednjih treh letih. To je edini načrt, ki upošteva in natančno obravnava vse naloge, ki jih mora podjetje izpeljati v naslednjih treh letih, da bi doseglo svoje strateške cilje. Strategija je načrt, v katerem so posamezne naloge finančnikov, menedžerjev, kadrovikov in vodilnih združeni in logično povezane v celoto.

Toda, kaj storiti, če se razmere v svetu spremenijo? Kako ostati dovolj prilagodljiv za hitre in učinkovite odgovore na izzive okolja, ostati nenehno v trendu povpraševanja? To ni tako težko – potrebujete dobro strategijo, ki pa jo morate dovolj pogosto osveževati. Zagotovo ne morete spreminjati svoje globalne strategije vsak mesec. Ne morete, recimo, brez posledic ustaviti gradnjo nove tovarne, če vam je padla v glavo nova ideja. Toda, od časa do časa lahko in morate prilagoditi svoj koncept razvoja novonastalim okoliščinam. Praviloma je dovolj pregledati strategijo enkrat letno, le izjemoma pogosteje.

Veliko podjetje brez strategije je podobno veliki ladji, ki ne pozna smeri plovbe. Situacije ne izboljša niti dejstvo, da smer pozna samo kapitan. V takem primeru bo kapitan zelo težko vodil svojo posadko, še posebno, če je številna. Sam bo moral sprejemati vse odločitve, tudi najmanjše, saj le on točno ve, kam pluje ladja. Zato smo mnenja, da stare, dobre ideje strateškega menedžmenta še vedno delujejo. Preberite klasična dela o poslovni strategiji in videli boste, da je še vedno aktualna.

Če vaše podjetje potrebuje kvalificirano pomoč, nam pišite in našli bomo pravo rešitev

ali preberite druge primere zgoraj

NAŠI PRIMERI

Vstop na nove trge

Naloga: pomagati podjetju iz Vzhodne Evrope doseči novo raven v poslovanju, najti nova tržišča in modernizirati izdelek.

Rešitev: Rezultati tržnih raziskav in analize notranjih rezerv podjetja so pokazali, da ima podjetje veliko možnost razvoja na novih trgih sosednjih držav. Anketiranje potrošnikov je pripomoglo k izboljšanju izdelka in njegovi večji razpoznavnosti. Rezultat novega pristopa: prihodek podjetja je zrasel za 14%, dobiček za 22%.

Preberite primer

Vstop na tržišča držav SND

Naloga: Najti optimalen način vstopa izdelkov evropskega podjetja na tržišča Rusije, Ukrajine in Kazahstana. Pridobiti primerno podporo na teh trgih.

Rešitev: Doseženi rezultat: izdelek je na nekaterih regionalnih trgih dosegel 25% tržni delež in se uspešno prodajal dve leti.

Preberite primer